Muistiin liittyvissä asioissa tukea ja apua


Muistipulmia?

Muistiin liittyvät huolet on tärkeää ottaa puheeksi ja hakea apua.

Osa muistipulmista on ohimeneviä, osan vaatiessa seurantaa tai tarkempia tutkimuksia.

Muistisairauksien mahdollisimman varhainen tunnistaminen on tärkeää.


  • Tarjoamme keskustelutukea ja tietoa
  • Kartoitamme muistiasioiden vaikutukset päivittäiseen elämääsi
  • Tarpeen mukaan teemme laajan muistiseulan (Cerad-tehtäväsarja)
  • Autamme eteenpäin