Miksi kotikuntoutus kannattaa?


Autamme ja tuemme Sinua niin, että kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään ja omalla tavalla eläen.


Kotikuntoutus tarkoittaa tarvittavien yksilöllisten tukitoimien suunnittelua, toteuttamista ja hankintaa yhdessä sinun, lähipiirisi ja muiden tukitahojen kansa.


Kotikuntoutus sisältää liikkumiskyvyn, arjen sujumisen, sosiaalisten tarpeiden, kognitiivisten taitojen ja henkisen hyvinvoinnin sekä kodin turvallisuuden ja esteettömyyden huomioimisen sinun omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Keskiössä olet Sinä.


Kotikuntoutuksen avulla voidaan ennaltaehkäistä toimintarajoitteiden syntymistä, ennakoida ikääntymisen mukanaan tuomia uusia tarpeita, sekä auttaa niissä tilanteissa joissa tuen tarve on jo olemassa.


Tällaisia tarpeita voivat olla mm. erilaiset kotona pärjäämisen ongelmat terveydentilan muutosten tai liikkumis- tai muistipulmien takia. Aina helpommalla ja pienemmällä panostuksella pääset, kun huomioit ja ennakoit asioita hyvissä ajoin.


Kotikuntoutus kannattaa. Oikea-aikaisella, omia tarpeitasi vastaavalla, osaavalla, laaja-alaisella, systemaattisella, inhimillisellä ja tehokkaalla tuella on mahdollista lisätä hyvien ja mahdollisimman omatoimisten vuosien määrää ja vähentää esim. laitoshoidon tarpeen riskiä. Pitemmän päälle panostus säästää myös euroja.