Arvonlisäverovapaat palvelut


Arvonlisäverovapaita sosiaalipalveluja on oikeutettu hankkimaan henkilö joka toimintakyvyn laskemisesta johtuen tarvii apua.

Tuen- ja palveluntarpeen arvioinnin tekee TukiTeon edustaja yhdessä asiakkaan kanssa.


Arvonlisäverottomuuden edellytys on myös palvelusopimuksen ja - suunnitelman laatiminen kanssamme.


Lisäksi arvonlisverovapauden edellytys on, että palvelujen tuottaja on rekisteröity kunnan ylläpitämään yksityisten palvelujen tuottajien rekisteriin (kotipalvelujen tukipalvelut) tai Aluehallintoviraston omaan rekisteriin (varsinaiset sosiaalipalvelut).


Toimintaamme ohjaa omavalvontasuunnitelma ja asiakkaan tietosuojaa varmistamaan on laadittu tietosuojaseloste.


Arvonlisäverovapaina sosiaalipalveluina voit hankkia meiltä tällä hetkellä kotikuntoutusta, kotihoivaa ja huolenpitoa sekä arkisen elämän tukipalveluja.


Lisäksi osasta palveluista voi tehdä kotitalousvähennyksen Kotitalousvähennyksestä on lisää tietoa tässä.